Obituaries

Norma G. Brown thumbnail

Norma G. Brown

November 17, 1945 - November 18, 2014

Judith Robinson thumbnail

Judith Robinson

March 8, 1940 - November 15, 2014

Ruby Martin thumbnail

Ruby Martin

November 24, 1925 - November 16, 2014

Arnell Magic, Sr. thumbnail

Arnell Magic, Sr.

August 25, 1945 - November 16, 2014

Gloria Faye Vaughn thumbnail

Gloria Faye Vaughn

April 4, 1942 - November 15, 2014

Marilyn Diane Glymph thumbnail

Marilyn Diane Glymph

July 13, 1949 - November 5, 2014

Alfred McKinney thumbnail

Alfred McKinney

January 6, 1943 - November 12, 2014

Gwendolyn Woodruff

January 15, 1929 - November 2, 2014

Georgia Martin thumbnail

Georgia Martin

July 6, 1935 - November 11, 2014

James Thornton thumbnail

James Thornton

October 16, 1946 - November 7, 2014